Voorwoord

Geachte collega’s,
 
De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes. Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling.

De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze symposia specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen. Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kader huisartsen hart- en vaatziekten uitgenodigd.

Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio!


Met vriendelijke groeten, namens het NVF

Karin Kaasjager
Voorzitter NVF
 Sprekers

Moderator

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Prof. dr. A.A. Kroon (internist-vasculaire geneeskunde)

Drs. M. Ilhan (cardioloog)

N.n.b (neuroloog)

Prof. dr. G.W.H. Schurink (vaatchirurg)

Programma

17.45 uur   

Ontvangst met buffet
   

18.30 uur

Opening
   

18.40 uur

Casus 1
   

19.30 uur

Casus 2
   

20.15 uur

Pauze
   

20.30 uur

Casus 3
   

21.20 uur

‘Take home messages’
   

21.30 uur

Afsluiting
   
   

Sessies


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederland Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locatie & Route

Theater Hotel De Oranjerie
Adres: Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond
   Inschrijven