Voorwoord

Geachte collega’s,

De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes. Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling.

De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze symposia specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen. Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten uitgenodigd.

Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio!

Met vriendelijke groeten, bureau prevents en het Nederlands Vasculair Forum.

Namens het NVF,

Dr. Melvin Lafeber
internist-vasculaire geneeskundige, klinisch farmacoloog Erasmus MC
 
Dr. Germaine Verwoert
cardioloog Basalt Revalidatie Leiden
 
 

     Wilt u een andere avond?                              

Maak hieronder uw keuze:

13 februari 2024 regio Groningen »
5 maart 2024 regio Amsterdam »
6 maart 2024 regio Eindhoven/Maastricht »
13 maart 2024 regio Utrecht »
18 maart 2024 regio Nijmegen »
19 maart 2024 regio Leiden/Rotterdam »
 


Sprekers

Moderator

Prof. dr. E.S.G. Stroes (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. D.M. Cohn (internist-vasculaire geneeskunde)

Dr. R. Delewi (cardioloog)

Dr. P.J. Nederkoorn (neuroloog)

Prof. dr. J.D. Blankensteijn (vaatchirurg)

Programma

17.45 uur    Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur Opening
   
18.40 uur Casus 1: Patiënt met atherosclerotisch CVA, CVRM residuaal risico
Cardiologie screening cardiale oorzaak
Terugverwijzing naar de huisarts; statine intolerantie en laatste ontwikkelingen op lipiden gebied
   
19.30 uur Casus 2: kwetsbare oude patiënt:
DM2 met chronische nierschade, atriumfibrilleren en VKA; wens DOAC
Hypertensie behandelbeperkingen
   
20.15 uur Pauze
   
20.30 uur Casus 3: Patiënt met morbide obesitas
Bariatrische chirurgie niet succesvol
Veneuze trombose met acute pijn, stuwing waarvoor noodzaak tot stent
Antistolling bij trombosebeen, medicatieproblemen opname
Medicatie gewichtsreductie morbide obesitas
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   

Sessies

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals


Vasculair Spreekuur 2024-ID 531019
Wij zijn verplicht u te melden wat de totale gastvrijheidskosten zijn per persoon op deze bijeenkomst, omdat dit een gesponsorde bijeenkomst is. U hoeft niets bij te betalen! De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 57,48 (t.w. € 54,45 aan maaltijdkosten en € 3,03 voor de inschrijfkosten*).Sponsoren

Locatie & Route

Mercure Hotel Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam

Inschrijven