Voorwoord

Geachte collega’s,
 
De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes. Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling.

De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze symposia specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen. Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kader huisartsen hart- en vaatziekten uitgenodigd.

Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio!


Met vriendelijke groeten, namens het NVF

Dr. Melvin Lafeber
Internist-vasculair geneeskundige, klinisch epidemioloog en klinisch farmacoloog

Dr. Germaine Verwoert
Cardioloog


 Sprekers

Moderator

Prof. dr. M.V. Huisman (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. M. Lafeber (internist-vasculaire geneeskunde)

Prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog)

TBD (neuroloog)

Programma

17.45 uur   

Ontvangst met broodmaaltijd
   

18.30 uur

Opening
   

18.40 uur

Casus 1: Diabetes, SGLT2 en Lipiden
   

19.30 uur

Casus 2: Antistolling, nierfalen/nierfunctie, TEVAR, AF/TIA
   

20.15 uur

Pauze
   

20.30 uur

Casus 3: Inflammatie, ILR3, IL-6, reuma
   

21.20 uur

‘Take home messages’
   

21.30 uur

Afsluiting
   
   

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 3 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) – 3 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – 3 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – 3 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – 3 punten
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) – 3 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 3 punten

 

 

Locatie & Route

Van der Valk Leiden Haagse Schouw
Adres: Haagse Schouwweg 14
2332 KG Leiden
   

 

Inschrijven