Voorwoord

Geachte collega’s,

De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes. Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling.

De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze symposia specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen. Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten uitgenodigd.
 
Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio!


Met vriendelijke groeten, namens het NVF

Karin Kaasjager
Voorzitter NVF
 
 

 Sprekers

Moderator

Prof. dr. E.S.G. Stroes (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. D.M. Cohn (internist-vasculaire geneeskunde)

Dr. R. Delewi (cardioloog)

Prof. dr. Y.B.W.E.M. Roos (neuroloog)

Prof. dr. J.D. Blankensteijn (vaatchirurg)

Programma

17.45 uur    Ontvangst met buffet
   
18.30 uur Opening
   
18.40 uur Casus 1: antistolling hersenbloeding en couperen van bloedingen
   
19.30 uur Casus 2: diagnostiek prematuur atherosclerotisch vaatlijden, farmacogenetica
   
20.15 uur Pauze
   
20.30 uur Casus 3: CV-continuüm: AF, ischemie/infarct - lipiden - hartfalen, nieuwe interventies (ARNI, SGLT2-remming)
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
   

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

Locatie & Route

Mercure Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam
   

 

Inschrijven