Voorwoord

Geachte collega’s,

De behandeling van het cardiovasculaire risico bij patiënten met hart- en vaatziekten is alleen maar complexer geworden. Patiënten worden ouder en co morbiditeit complexer. Tegelijkertijd komen er nieuwe therapeutische opties beschikbaar variërend van leefstijl tot medicatie.

Welke nieuwe behandelopties gaan we echt gebruiken in Nederland? Aan welke patiënten gaan we deze nieuwe behandelopties wel aanbieden? En aan wie niet?

Tijdens dit congres worden nieuwe behandelopties voor mensen met een hoog residuaal risico op hart- en vaatziekten besproken. Ook andere factoren zoals leefstijl, voedingspatronen, stoppen met roken en sociaal/economische verschillen komen aan bod.

Top sprekers die dicht op het onderwerp zitten worden uitgedaagd om te benoemen wat wel of niet werkt. Hoe maken we keuzes? Hoe zitten we hier zelf als behandelaren in? Kortom, een actueel congres met aandacht voor nieuwe behandelingen voor die mensen die er misschien wel de meeste baat van kunnen hebben.

Wij zien u graag op 7 juni in Zeist!

Hartelijke groeten,

Prof. dr. Frank Visseren, internist-vasculaire geneeskunde UMC Utrecht
Dr. Jan Westerink, internist-vasculaire geneeskunde Isala Zwolle
 Sprekers

Programma

08.30 - 09.20 Registratie en ontvangst
 
09.20 - 09.30 Opening en welkom door de voorzitters
 
Blok 1: Wat werkt wel?
Voorzitter dr. J. Westerink, internist-vasculaire geneeskunde, Isala, Zwolle
  
09.30 - 10.00 Mediterraan voedingspatroon?
Prof. dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad en verbonden aan de Wageningen Universiteit, Wageningen
 
10.00 – 10.30 Wat is nu een goed en haalbaar beweegadvies?
Dr. T. Eijsvogels, universitair hoofddocent fysiologie, Radboudumc, Nijmegen
  
10.30 - 11.00 In elke roker zit een stopper. Over de rol van zorgverleners in het stoppen-met-rokenproces
Dr. R.C. van de Graaf, verslavingsarts, directeur Innovatie en Preventie Arbodienst Medprevent
  
11.00 - 11.30 Koffie- en theepauze
  
Blok 2: De weerbarstige praktijk!
Voorzitter prof. dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculaire geneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht
 
11.30 - 12.00 Etnische/sociaal economische verschillen in cardiovasculair risico
Prof. dr. B.J.H. van den Born, internist-vasculaire geneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam
  
12.00 - 12.30 Individualiseren van preventie: de keuze is reuze!
Prof. dr. F.M.A.C. Martens, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
  
12.30 - 13.00 Communiceren van het risico met de patiënt
Drs. T.J. van Trier, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, Amsterdam
  
13.00 - 13.45 Lunch
  
Blok 3: Cardiovasculair Risico Management
Voorzitter prof. dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculaire geneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht
Voorzitter dr. J. Westerink, internist-vasculaire geneeskunde, Isala, Zwolle
 
13.45 - 14.15 Wanneer denken aan een erfelijke oorzaak van dyslipidemie?
Dr. L. Koopal, AIOS vasculaire geneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht
  
14.15 - 14.45 t.b.d.
Prof. dr. Y.M. Smulders, internist-vasculaire geneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam
  
14.45 - 15.15 Nieuws uit lipidenland
Dr. M.J.G. Leening, preventiecardioloog, Erasmus MC Rotterdam
  
15.15 - 15.45 Het behalen van LDL-C streefwaarden bij hypercholesterolemie patiënten met de maximaal verdraagbare orale lipiden-verlagende therapie
Dr. J. Roeters van Lennep, internist-vasculaire geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
  
15.45 - 16.00 Koffie- en theepauze
  
16.00 - 16:45 Workshops (keuze uit het volgen van 1 van de 2 workshops)
Workshop 1
Streven naar strakkere bloeddrukken dan gebruikelijk, Wanneer en hoe?
Dr. J. Deinum, internist-vasculaire geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen

Workshop 2
Behandeling obesitas bij mensen met/zonder diabetes?      
Dr. J.S. Burgerhart, internist-vasculaire geneeskunde, BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
  
16.45 - 17.30 Netwerkborrel
                         

 
 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is verkregen bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (KNVZA)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 

Accreditatie staat nog in aanvraag bij de volgende verenigingen:
 

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 huisartsen (ABC1)

 

 

 Nationaal Congres Residuaal en Hoog CV Risico 2024 - ID 538555
Wij zijn verplicht u te melden wat de totale gastvrijheidskosten zijn per persoon op deze bijeenkomst, omdat dit een gesponsorde bijeenkomst is. U hoeft niets bij te betalen!
De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 63,53 (t.w. € 57,48 aan maaltijdkosten en € 6,05 voor de inschrijfkosten).Sponsoren

Locatie & Route

Hotel Theater Figi
Adres: Het Rond 2
3701 HS Zeist

Inschrijven

Keuze uit het volgen van 1 van deze workshops.

Maak hieronder eerst uw keuze alvorens de inschrijving af te ronden.

Workshop 1: Streven naar strakkere bloeddrukken dan gebruikelijk, Wanneer en hoe?
Workshop 2: Behandeling obesitas bij mensen met/zonder diabetes?