Voorwoord

Geachte collega,

Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren komt, mede door de vergrijzing, steeds vaker voor en wordt zowel in de eerste als tweede lijn behandeld.

Met de komst van de non vitamine K afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) of direct werkende orale anticoagulantia (DOACs) zijn er verschillende keuzemogelijkheden om een belangrijk behandeldoel van atriumfibrilleren en VTE te bewerkstelligen: het voorkomen van ischemisch herseninfarct enerzijds en terugkeer van diepe veneuze trombose of embolie anderzijds. Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiënten.

Nu er toenemende ervaring in Nederland is in het voorschrijven van de nieuwe middelen, rijzen ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare oudere patiënten die wel een duidelijke indicatie voor antistolling hebben? Moet elke (jonge) patiënt met een eerste veneuze trombose of longembolie levenslang worden behandeld?

Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om met huisartsen, cardiologen, internisten, apothekers, physician assistants en verpleegkundig specialisten van de betrokken disciplines in gesprek te gaan en een avond te vullen.

Deze nascholing sluit fraai aan bij het gedachtegoed van het NVVC Connect AF programma en is ter accreditatie aangeboden bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de KNMP, het College voor Accreditatie Huisartsen, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA.

Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek over Antistollingsmedicatie.


Hartelijke groet,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Martin Hemels
Cardioloog, Rijnstate Arnhem en projectleider NVVC Connect AF
 


Sprekers

Moderator

Dr. J.E. Heeg (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. A. Adiyaman (cardioloog)

Dr. G.J. Veen (apotheker)

Drs. M. Hermanides (huisarts)
Programma

17.45 uur   

Ontvangst met broodmaaltijd
   

18.30 uur

Opening: uitleg van de avond en leerpunten
   

18.35 uur

Casus 1: Herstart antistolling patiënt met AF en nu een hersenbloeding
   

19.30 uur

Casus 2: Indicaties en complicaties triple antithrombotic therapy (patiënt met AF, pci stent vanwege een acuut coronair syndroom) Wat is het antistollingsbeleid bij hoog bloedingsrisico en bij laag bloedingsrisico?
   

20.00 uur

Pauze
   

20.20 uur

Casus 3: Duur antistolling vooral na ernstige (uitgelokte) longembolie
   

21.20 uur

‘Take home messages’
   

21.30 uur

Afsluiting
   
Deze cursus is in lijn met het NVVC Connect AF programma
   


Sessies


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterLocatie & Route

Van der Valk Hotel Zwolle
Adres: Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
   


Inschrijven