Voorwoord

Geachte collega,

Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Nu er toenemende ervaring in Nederland is in het voorschrijven van de nieuwemiddelen, rijzen ook nieuwe vragen.

Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare patiënten, die wel een duidelijke indicatie voor antistolling hebben? Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiënten.

Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en een avond te vullen.

Deze nascholing is ter accreditatie aangeboden bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de KNMP, de NVZA, het College voor Accreditatie Huisartsen, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA.

Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Transmuraal Therapeutisch Gesprek over antistolling 2024


Hartelijke groet,

Prof. dr. Erik Klok

Internist-vasculaire geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Martin Hemels
Cardioloog, Rijnstate Arnhem

 

     Wilt u een andere avond?                               

Maak hieronder uw keuze:

22 januari 2024 regio Amsterdam »
29 januari 2024 regio Nijmegen »
30 januari 2024 regio Utrecht »
1 februari 2024 regio Leiden/Den Haag »

 

 Sprekers

Moderator

Prof. dr. P.W. Kamphuisen (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. M. Coppens (internist-vasculaire geneeskunde)

Prof. dr. F.M.A.C. Martens (cardioloog)

Drs. H. Bakker (huisarts)

Programma

17.45 uur    Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
   
18.35 uur Casus 1: Couperen van bloedingen
   
19.30 uur Casus 2: Antistollingszorg in het ziekenhuis: hoe dat is geregeld? (risk assessment, S-teams, trombose poli, overleg met eerste lijn)
   
20.15 uur Pauze
   
20.45 uur Casus 3: VTE/PE behandeling (korte casus)
   
21.15 uur ‘Samenvatting en take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
 
   

 

 

 

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)


Transmuraal Therapeutisch Gesprek over antistolling 2024 - ID 529627
Wij zijn verplicht u te melden wat de totale gastvrijheidskosten zijn per persoon op deze bijeenkomst, omdat dit een gesponsorde bijeenkomst is. U hoeft niets bij te betalen!
De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 61,65 (t.w. € 51,43 aan maaltijdkosten en € 10,22 voor de inschrijfkosten).Sponsoren

Locatie & Route

Mercure Hotel Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam

Inschrijven