Voorwoord

Geachte collega,

Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren komt, mede door de vergrijzing, steeds vaker voor en wordt zowel in de eerste als tweede lijn behandeld.

Met de komst van de non vitamine K afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) of direct werkende orale anticoagulantia (DOACs) zijn er verschillende keuzemogelijkheden om een belangrijk behandeldoel van atriumfibrilleren te bewerkstelligen: het voorkomen van ischemisch herseninfarct. Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiënten.
 
Nu er toenemende ervaring in Nederland is in het voorschrijven van de nieuwemiddelen, rijzen ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare oudere patiënten, die wel een duidelijke indicatie voor antistolling hebben?
 
Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om met huisartsen, cardiologen, internisten, klinisch geriaters, apothekers en verpleegkundig specialisten en verpleegkundig experts van de betrokken disciplines in gesprek te gaan en een avond te vullen.
 
Deze nascholing sluit fraai aan bij het gedachtegoed van het NVVC Connect AF programma en is ter accreditatie aangeboden bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de KNMP, het College voor Accreditatie Huisartsen, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA.

Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek over Antistollingsmedicatie.


Hartelijke groet,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Martin Hemels
Cardioloog, Rijnstate Arnhem
 

 

     Wilt u een andere avond?                              

Maak hieronder uw keuze:

23 januari 2023 regio Nijmegen »
24 januari 2023 regio Utrecht »
25 januari 2023 regio Leiden/Den Haag »
30 januari 2023 regio Zwolle/Groningen »
6 februari 2023 regio Amsterdam »
 


Sprekers

Moderator

Prof. dr. M.V. Huisman (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. E.D. Beishuizen (internist-vasculaire geneeskunde)

Dr. Tj.J. Römer (cardioloog)

Dr. E. van Duin (kaderhuisarts hart- en vaatziekten)

 

Programma

17.45 uur    Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
   
18.35 uur Casus 1: Thrombophlebitis: diagnose, nieuwe richtlijn, welke antistolling en wanneer en wat doe je bij een recidief?
   
19.30 uur Casus 2: Beroertepreventie, AF en antistolling
   
20.00 uur Pauze
   
20.20 uur Vervolg casus 2: Beroertepreventie, AF en antistolling
   
20.45 uur Casus 3: Couperen van bloedingen bij hersenbloedingen
   
21.15 uur ‘Samenvatting en take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
 
   

 

 

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 

 

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp
Adres: Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp

Inschrijven