Voorwoord

Geachte collega’s,
 
De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.
 
Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals een nieuwe SCORE-risicotabel, een ander beleid bij patiënten met diabetes mellitus en lagere LDL-streefwaarden bij de hoogrisico patienten. Verder zijn er aanvullende richtlijnen voor jongeren met een cardiovasculaire risicofactor die in de huidige richtlijn veelal onbehandeld blijven (en misschien onderbehandeld worden) en voor ouderen die in de huidige richtlijn juist altijd behandeld moeten worden (en misschien overbehandeld worden). Naast aanbevelingen ter preventie van hart- en vaatziekten gericht op het individu zijn er ook aanbevelingen voor interventies op populatieniveau opgenomen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.
 
Om u een indruk te geven van wat deze nieuwe richtlijn voor u betekent is deze interactieve cursus (workshop) opgezet, waarbij u samen met een panel deskundigen aan de slag gaat met verschillende casus.
 
Wij hopen u op deze manier te helpen met het eigen maken van de nieuwe CVRM richtlijn!


Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Karin Kaasjager
Internist UMC Utrecht

Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Internist-vasculaire geneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Dr. Jan-Evert Heeg
Internist-vasculaire geneeskunde Isala Zwolle
 Sprekers

Moderator

Prof. dr. N.P. Riksen (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. J. Deinum (internist-vasculaire geneeskunde)

Prof. dr. N. van Royen (cardioloog)

Dr. M. van der Wel (huisarts-onderzoeker)

Programma

17.45 uur   

Ontvangst met broodmaaltijd
   

18.30 uur

Opening: Highlights - wat is er nieuw?
   

19.00 uur

Casus 1: Patiënt met diabetes
   

20.00 uur

Pauze
   

20.20 uur

Casus 2: Patiënt met dyslipidemie
   
20.50 uur Casus 3: Patiënt met hypertensie
   

21.20 uur

‘Take home messages’
   

21.30 uur

Afsluiting
   
   


Sessies


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locatie & Route

Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof
Adres: Zevenheuvelenweg 48a
6571 CK Berg en Dal
   


Inschrijven