Voorwoord

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen. Toch zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden

Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Longarts Amsterdam UMC 

Prof. dr. Erik Klok
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden
 Sprekers

Cursusleiding:

Prof. dr. Menno Huisman, internist-vasculaire geneeskunde LUMC;
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, longarts Amsterdam UMC;
Prof. dr. Erik Klok, internistvasculaire geneeskunde LUMC;
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen, internist-vasculaire geneeskunde Tergooi;
Prof. dr. Harm Jan Bogaard, longarts Amsterdam UMC;
Dr. Michiel Coppens, internist-vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC;
Dr. Lucia Kroft, radioloog LUMC;
Dr. Lilian Meijboom, radioloog Amsterdam UMC;
Dr. Toon Winkelman, cardiopulmonaal chirurg Amsterdam UMC;
Drs. Rutger Lely, interventie radioloog Amsterdam UMC;
Dr. Esther Nossent, longarts Amsterdam UMC;
Drs. Ibtihal Al Amri, cardioloog LUMC en
Drs. Jeroen Janson, internist-intensivist LUMC
Dr. Jurjan Aman, longarts, onderzoeker Amsterdam UMC
 

Programma

Donderdag 5 oktober 2023
  
13.15 – 14.00 uur Registratie en ontvangst
 
14.00 – 14.45 uur Voordracht 1: Diagnostiek en risicostratificatie van longembolie anno 2023
Prof. dr. Erik Klok
  
14.45 – 15.45 uur Workshop 1: Diagnostiek van acute en chronische longembolie (plenaire workshop)
Dr. Lucia Kroft en Dr. Lilian Meijboom
  
15.45 – 16.30 uur PAUZE
  
16.30 – 17.30 uur Workshop 2: ‘ALERT! casus van ernstige longembolie’
(bespreken van ingeleverde casus door ALERT team LUMC)
Drs. Ibtihal Al Amri, Drs. Jeroen Janson en Prof. dr. Erik Klok
  
17.30 – 18.15 uur Voordracht 2: Duur antistolling na spontane longembolie en organisatie van de zorg
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
  
18.15 – 18.45 uur Longembolie quiz
Prof. dr. Menno Huisman en Prof. dr. Erik Klok
  
19.00 uur Vertrek diner
  
Vrijdag 6 oktober 2023
  
09.00 – 09.45 uur Voordracht 3: Preventie en behandeling van longembolie bij patiënten met kanker
Prof. dr. Menno Huisman
  
09.45 – 10.30 uur Voordracht 4: Late complicaties van longembolie en behandeling van CTEPH en CTEPD
Prof. dr. Harm Jan Bogaard
  
10.30 – 11.00 uur PAUZE
  
11.00 – 12.00 uur Workshop 3: Multidisciplinair overleg CTEPH: het mes, de ballon, het medicijn of alle drie? (plenaire workshop)
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, Dr. Lilian Meijboom, Drs. Rutger Lely en Dr. Toon Winkelman
  
12.00 – 13.00 uur LUNCH
  
13.00 – 14.30 uur Workshop 4: Antitrombotische behandeling van longembolie
(in 4 groepen gesplitst)  
Prof. dr. Erik Klok, Dr. Michiel Coppens, Prof. dr. Menno Huisman en
Dr. Esther Nossent
  
14.30 – 15.00 uur Voordracht 5: In Situ longtrombose
Dr. Jurjan Aman
  
15.00 – 15.15 uur Slotconclusies door workshopleiders en experts
  
15.15 uur Invullen evaluatieformulieren en afsluiting

 

Sessies

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen. Toch zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden

Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Longarts Amsterdam UMC 

Prof. dr. Erik Klok
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden
 

Accreditatie

Accreditatie is verkregen voor 9 punten bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

     

 
 Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2023 - ID 493012
De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 133,60 (t.w. € 121,00 aan maaltijdkosten en € 12,60 voor de inschrijfkosten*)Sponsoren

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen. Toch zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden

Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Longarts Amsterdam UMC 

Prof. dr. Erik Klok
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden
 

Locatie & Route

Mercure Hotel Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam

Inschrijven