Voorwoord

Geachte collega,

Sinds 2018 is overgewicht de norm. Meer dan 50 % van alle volwassen Nederlanders is te zwaar. Inmiddels is duidelijk dat obesitas een chronische ziekte is waarbij de oorzaken en de gevolgen complex zijn. Gewichtsreductie kan echter de levenskwaliteit en levensverwachting sterk doen toenemen en de immuniteit verbeteren.

De laatste jaren maakt de behandeling van obesitas een snelle ontwikkeling door. Jaarlijks ondergaan zo’n 12.000 obesitas patiënten een maagverkleining en sinds 2019 wordt de gecombineerde leefstijl interventie vergoed vanuit het basispakket. Recent is een start gemaakt met het voorschrijven van nieuwe medicatie in de behandeling van obesitas.

De aanpak en behandeling van obesitas anno 2021 levert nieuwe uitdagingen op in de spreekkamer. Deze multidisciplinaire nascholing is bedoeld om u als zorgverlener daarbij inzicht en ondersteuning te geven. De eerste casus zal ingaan op de oorzaken en diagnostiek van obesitas in de 1e en 2e lijn en zelfstandige klinieken. De tweede casus gaat over een patiënt met buikpijn na een maagverkleining. De derde casus zal gaan over de zorg na een maagverkleining op de lange termijn. Een panel van experts zal tijdens deze avond al uw vragen beantwoorden.

Deze nascholing is met name bedoeld voor huisartsen, internisten, chirurgen, specialisten werkzaam in zelfstandige klinieken en allen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen en verpleegkundig specialisten met een voorschrijfbevoegdheid.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van de avonden.


Met vriendelijke groet,

Drs. Joyce Arnoldus, internist OvergewichtCentrum Lelystad in samenwerking met Centrum Gezond Gewicht, Erasmus MC
Dr. Arijan Luijten, bariatrisch chirurg Máxima MC
Dr. André van Beek, internist-endocrinoloog UMCG
 Sprekers

Programma

17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
   
18.35 uur Casus 1: Oorzaken van obesitas; geen patiënt is hetzelfde
   
19.45 uur Casus 2: Buikpijn na een maagverkleining
   
20.15 uur Pauze
   
20.30 uur Casus 3: Lange termijn nazorg na een maagverkleining
   
21.00 uur Afsluiting
   
   

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en toegekend door de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)

 

 

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Nijmegen
Adres: Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
   

 

 

Inschrijven