Voorwoord

Beste collega’s,

Elke maand stoppen in Nederland zo’n 6.000 patiënten met hun Metformine medicatie vanwege GI-bijwerkingen. Is dat te voorkomen?

Wereldwijd is Metformine het meest voorgeschreven medicijn bij (pre)diabetes. Tijdens het Webinar zal worden stilgestaan wat metformine is en wat het doet bij patiënten met Diabetes Mellitus Type 2 en bij prediabeten. Daarnaast zal ingegaan worden op de bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Metformine en hoe door nieuwe inzichten deze kunnen worden verminderd of voorkomen. De bovenstaande materie zal zowel vanuit een wetenschappelijke hoek worden benaderd als vanuit de (dagelijkse) praktijk bij de huisarts.

Aan het eind van het Webinar is de deelnemer op de hoogte van de werking van Metformine, kan de deelnemer de (regelmatig voorkomende) bijwerkingen herkennen en weet hij/zij hoe hiermee om te gaan.


Wij hopen u tijdens het Live Webinar in oktober te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Namens DiaQua BV en Allgen pharmaceuticals BV
 
 
 Sprekers

Programma

19:00-19:05 Welkom & opening
                        
19:05-19:30 Presentatie 1: Metformine de heilige graal bij behandeling diabetes Mellitus type 2
Dr. Paul Bouter, internist-endocrinoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
   
19:30-19:40 Beantwoorden van vragen
   
19:40-19:55 Presentatie 2: Waarom maandelijks 6000 patiënten stoppen met metformine
Dr. Rob Diepersloot, arts-microbioloog Diakonessenhuis, Amsterdam
   
19:55-20:05 Beantwoorden van vragen
   
20:05-20:20 Presentatie 3: Metformine en bijwerkingen in de (huisartsen)praktijk
Dr. Huub Hogenbosch, huisarts te Berkel-Enschot
   
20:20-20:30 Beantwoorden van vragen
   
20:30-20:45 Paneldiscussie Bright & Dark side of Metformine
   
20:45-21:00 Afsluiting & Take home messages
   
   


 
 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is verkregen bij de volgende verenigingen:
 

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO)
    AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk
    gehandicapten) (ABC1)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 Webinar Metformine & Gastro-Intestinale bijwerkingen - ID nummer: 515690 & 524822
De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 0 (t.w. € 0,- aan maaltijdkosten en € 0,0 voor de inschrijfkosten).Sponsoren

Locatie & Route

Niet van toepassing.

Let op: dit congres wordt live uitgezonden en is alleen ONLINE te bekijken.

Inschrijven