Voorwoord

Geachte collega’s,

In onze dagelijkse praktijk hebben we veelvuldig te maken met patiënten met een (zeer) hoog cardiovasculair risicoprofiel. Voor deze patiënten is een optimale behandeling van hun lipidenprofiel van groot belang om hun risico op een (nieuw) event zoveel mogelijk te beperken. De laatste tijd zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest binnen de lipidenbehandeling.

Tijdens deze geaccrediteerde nascholingsavond zal een panel van cardiologen en vasculair internisten u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken betreffende de behandeling van lipiden bij de patiënten met een (zeer) hoog cardiovasculair risicoprofiel aan de hand van presentaties over het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Aan de hand van diverse casussen zullen argumenten voor en tegen de diverse beschikbare medicamenteuze keuzes in de huidige praktijk worden beargumenteerd.

We hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen op 22 mei aanstaande!


Met vriendelijke groet,

Ronak Delewi en Bimmer Claessen, cardiologen Amsterdam UMC
 
 

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door:

Sprekers

Programma

17.45 uur    Inloop en registratie
   
18.30 uur Opening
   
18.40 uur Werkingsmechanismen en indicaties lipiden management - wie, wanneer en wat?
Ronak Delewi, cardioloog
   
19.30 uur Casussen uit de praktijk – optimale lipiden behandeling?
Bimmer Claessen, cardioloog
   
20.30 uur Toekomst van de lipidenbehandeling, van (Lp)A naar beter?
Erik Stroes, internist-vasculaire geneeskunde
   
21.20 uur Vragen, discussie en 'take home messages'
Onder voorzitterschap van Danny Cohn, internist-vasculaire geneeskunde
   
21.45 uur Afsluiting

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is verkregen bij:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 Lipidenbehandeling in patiënten met een zeer hoog CV risico-ID nummer: 547551
Wij zijn verplicht u te melden wat de totale gastvrijheidskosten zijn per persoon op deze bijeenkomst, omdat dit een gesponsorde bijeenkomst is. U hoeft niets bij te betalen! De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 69,58 (t.w. € 66,55 aan maaltijdkosten en € 3,03 voor de inschrijfkosten).Sponsoren

Locatie & Route

George Marina
Adres: Spaklerweg 10A
1096 BA Amsterdam

Inschrijven