Voorwoord

Geachte collega’s,
 
Met veel plezier nodigen wij u uit voor het Amsterdams Long Congres! Door de bundeling van twee grote academische centra in Amsterdam is het Amsterdamse UMC longcentrum ontstaan.

In dit longcentrum werken longartsen, wetenschappers, chirurgen, radiologen, kinderartsen, radiotherapeuten en pathologen nauw samen met als einddoel optimale en grensverleggende zorg. Door onderzoek dragen zij bij aan een betere diagnostiek en behandeling van longaandoeningen in de toekomst.

De speerpunten van het Amsterdam UMC longcentrum zijn longoncologie, longchirurgie, pulmonaal vasculaire aandoeningen waaronder pulmonale hypertensie, astma, pulmonale infectieziekten en interstitiële longaandoeningen.

Met een afwisselend tweedaags programma willen wij u als klinisch werkend longarts kennis laten maken met ons longcentrum. Met wetenschappelijke voordrachten en interactieve casusbesprekingen brengen wij de laatste inzichten in de longgeneeskunde en schetsen wij de toekomst van ons vak. Uiteraard gaan wij ook de vorming van ons longcentrum samen met u vieren ergens in de prachtige stad Amsterdam. Het congres zelf vindt plaats in Mercure Hotel Amsterdam City, waar u ook kunt overnachten.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 5 en 6 maart 2020 in Amsterdam.


Met vriendelijke groet,
 
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, longarts Amsterdam UMC
Dr. Hans Daniels, longarts Amsterdam UMC

 Sprekers

Programma

Donderdag 5 maart 2020
   
13.30 - 14.15 uur Registratie en ontvangst + 1e incheck mogelijkheid
   
Beyond CT and spirometry: a new era of pulmonary diagnostics (plenair groep1+ 2, presentaties in het Engels)
   
  Chairs: dr. D.C. (Dana) Blok, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
en drs. P. (Pia) Trip, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.15 - 14.45 uur Pulmonary vascular disease
M. (Marc) Humbert MD PhD, chief of Pulmonology and respiratory intensive care of Université Paris-Sud & Université Paris-Saclay, France
   
14.45 - 15.15 uur Precision Medicine in Respiratory Disease
Prof. dr. A.H. (Anke-Hilse) Maitland-van der Zee, klinisch farmacoloog en epidemioloog Amsterdam UMC, Amsterdam
   
15.15 - 15.45 uur Blood platelet-based liquid biopsies for the detection of lung cancer
Prof. dr. T. (Tom) Würdinger, neurochirurgisch onderzoeker Amsterdam UMC, Amsterdam
   
15.45 - 16.15 uur Pauze
   
16.15 - 17.30 uur Grand Round infectious disease
Dr. J. (Josje) Altenburg, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
Casus door: drs. D.A. (Daniël) Korevaar, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
18.00 uur 2e incheck mogelijkheid
   
Vrijdag 6 maart 2020
   
Vanaf 06.30 uur Ontbijt op eigen gelegenheid
   
Track 1:  Longoncologie & Longchirurgie (plenair groep 1, presentaties in het Nederlands)
   
Longchirurgie Chairs: dr. H.R. (Reinier) Zandbergen, prof. dr. E.F.I. (Emile) Comans
   
08.30 - 09.00 uur Chirurgie na chemoradiatie en immuuntherapie
Dr. C. (Chris) Dickhoff, longchirurg Amsterdam UMC, Amsterdam
   
09.00 - 09.30 uur Minimaal invasieve longchirurgie
Drs. D.J. (David) Heineman, chirurg Amsterdam UMC, Amsterdam
   
09.30 - 10.00 uur Behandeling van bronchiaal carcinoïd
E.M.B.P. (Ellen) Reuling, 6e jaars AIOS-chirurgie en promovendus t.b.v. de behandeling van pulmonaal carcinoid
   
10.00 - 10.30 uur Pancoast chirurgie
Dr. R. (Rick) Paul, longchirurg Amsterdam UMC, Amsterdam
   
10.30 - 10.45 uur Discussie
   
10.45 - 11.00 uur Pauze
   
Pro-con debat Chair: Prof. dr. J.T. (Jouke) Annema, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
11.00 - 11.30 uur Pro: stadiëring van longkanker is cruciaal
Drs. D.J. (David) Heineman, chirurg Amsterdam UMC, Amsterdam
   
11.30 - 12.00 uur Con: stadiëring van longkanker is history
Prof. dr. E.F. (Egbert) Smit, longarts NKI, Amsterdam
   
12.00 - 12.15 uur Discussie
   
12.15 - 13.00 uur Longkanker behandelen: wat vindt de patiënt belangrijk?
Dr. A.M. (Annemarie) Becker-Commissaris, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
13.00 - 14.00 uur Lunch
   
Clinical year in review
   
Longoncologie     Chairs: dr. G.A. (Guus) Westerhof, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
en dr. O.A. (Onno) Spruijt AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.00 - 14.15 uur Immuuntherapie
Dr. J. (Joris) Veltman, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.15 - 14.30 uur Targeted therapie
Drs. S. (Sayed) Hashemi, longarts, Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.30 - 14.45 uur Chemotherapie
Dr. L.M.M.J. (Laurence) Crombag, longarts, Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.45 - 15.00 uur Radiotherapie
Dr. M. (Max) Dahele, radiotherapeut-oncoloog Amsterdam UMC, Amsterdam
   
15.00 - 15.15 uur Pauze
   
15.15 - 16.00 uur Translationeel onderzoek in de Amsterdam UMC
Dr. I. (Idris) Bahce, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
16.00 uur Invullen evaluatieformulieren en afsluiting
   
Track 2:  Longziekten (plenair groep 2, presentaties in het Nederlands)
   
Longziekten Chairs: drs. K. (Kirsten) Kalverda, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
en drs. C. (Celine) ten Brink, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
08.30 - 08.50 uur Nieuwe immunologische perspectieven bij inflammatoire longziekten
Dr. R. (René) Lutter, biochemicus, Amsterdam UMC, Amsterdam
   
08.50 - 09.20 uur Keynote lecture: toekomstige behandeling van astma
Dr. E.J.M. (Els) Weersink, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
09.20 - 10.15 uur Grand round: beroepslongziekten, bronchiectasieën, ernstig astma
Dr. E.J.M. (Els) Weersink, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
Casus door: drs. M. (Mirjam) Kieft, AIOS longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
Dr. J.M. (Jos) Rooijackers, longarts Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Dr. J.S. (Jaring) van der Zee, longarts OLVG, Amsterdam
Dr. R.E. (René) Jonkers, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
Dr. S.W.J. (Suzanne) Terheggen-Lagro, kinderpulmonoloog Amsterdam UMC, Amsterdam.
   
10.15 - 10.30 uur Pauze
   
10.30 - 11.00 uur Laatste ontwikkelingen in pulmonale hypertensie
Prof. dr. H.J. (Harm Jan) Bogaard, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
11.00 - 11.30 uur Het veranderende landschap van interstitiële longziekten: diagnostische en therapeutische consequenties
Dr. E.J. (Esther) Nossent, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
11.30 - 13.00 uur Zeldzame aandoeningen van de pulmonale vaten
Prof. dr. A. (Anton) Vonk Noordegraaf, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
Dr. P.I. (Peter) Bonta longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
Casus door: drs. L.A.M. (Luuk) Janssens, AIOS-longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
13.00 - 14.00 uur Lunch
   
14.00 - 14.30 uur Keynote lecture: preventie van moeilijke ontwenning van de beademing, ademspier-protectieve beademing
Prof. dr. L.M.A. (Leo) Heunks, longarts-intensivist Amsterdam UMC, Amsterdam
   
14.30 - 15.00 uur Vergelijkende fysiologie van de longen
Dr. J.G. (Joost) van den Aardweg, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
15.00 - 15.20 uur Pauze
   
From bench to bedside: bescherming van de longen van binnenuit en van buitenaf
   
Longziekten Chairs: drs. J. (Josien) van Es, AIOS-longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
en drs. I. (Illaa) Smesseim, AIOS-longgeneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam
   
15.20 - 15.40 uur Het longmicrobioom: bescherming van buitenaf
Dr. L. (Lieuwe) Bos, longarts in opleiding Amsterdam UMC, Amsterdam en Longfonds young investigator award laureaat
   
15.40 - 16.00 uur De long endotheelcellen: bescherming van binnenuit
Dr. J. (Jurjan) Aman, longarts in opleiding Amsterdam UMC, Amsterdam en Dekkerbeurs Hartstichting Laureaat
   
16.00 uur Invullen evaluatieformulieren en afsluiting
   
   

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Locatie & Route

Mercure Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam
   

Inschrijven

U dient voor dag 2 te kiezen uit track 1 of track 2.

Maak hieronder eerst uw keuze alvorens de inschrijving af te ronden.

Track 1: Longoncologie & Longchirurgie (plenair groep 1)
Track 2: Longziekten (plenair groep 2)