Voorwoord

Geachte collega,

Het is ons een groot genoegen u persoonlijk uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst van de 1st Dutch Lipids Academy die op 29 juni 2021 zal plaatsvinden in Mereveld in Utrecht.

De Dutch Lipids Academy is voornemens jaarlijks een kleinschalige researchbijeenkomst voor internisten, cardiologen, onderzoekers en zij die in opleiding zijn voor een van deze specialismen met bijzondere belangstelling voor lipiden te organiseren.
Het doel van de bijeenkomst is het verdiepen van kennis op het gebied van lipiden door met elkaar onderzoeksplannen en -resultaten te bespreken. De nadruk ligt bij de bijeenkomst op research, maar een deel van de voordrachten zal ook gaan over praktische consequenties. De stuurgroep die verantwoordelijk is voor het wetenschappelijke programma en die de leiding zal hebben tijdens de meeting bestaat uit: prof. dr. Wouter Jukema, prof. dr. Eric Sijbrands en prof. dr. Erik Stroes.

Deze 1e bijeenkomst van de Academy zal zich richten op drie onderwerpen:
   Sessie 1: Triglyceriden zeer relevant
   Sessie 2: Triglyceriden in vergelijking tot inflammatie
   Sessie 3: Uitgekozen casuïstiek

Bovenstaande onderwerpen zullen aan u worden gepresenteerd door internationale en nationale experts. De kleinschaligheid van de bijeenkomst maakt dat er volop gelegenheid is voor interactie en discussie zowel over fundamentele vragen als over de klinische consequenties.

Tijdens deze bijeenkomst bieden wij de mogelijkheid om een casus op lipidengebied - hetzij diagnostiek hetzij therapie -, waarvan u vindt dat het van belang is om over van gedachten te wisselen, naar ons te sturen. Wij zullen uit uw inzendingen twee casus selecteren; de insturende collega’s worden uitgenodigd deze casus in een presentatie van 10 minuten in te leiden, waarna de experts zich zullen uitlaten over de casus. Graag ontvangen wij een korte beschrijving van de casus – vóór 1 juni 2021 – op het e-mailadres: e.sijbrands@erasmusmc.nl.


Met vriendelijke groet,

Prof. dr. J.W. (Wouter) Jukema
cardioloog LUMC, Leiden

Prof. dr. E.J.G. (Eric) Sijbrands
internist-vasculaire geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Prof. dr. E.S.G. (Erik) Stroes
internist-vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC, Amsterdam

 Sprekers

Programma

09.30 - 09.40   Opening
Prof. dr. J.W. Jukema, Leids Universitair Medisch Centrum
     
Sessie 1:      
  Triglyceriden zeer relevant
Voorzitter: prof. dr. J.W. Jukema
     
09.40 - 10.10   Welke partikels? Triglyceride rich lipoproteins, triglycerides, remnant lipoproteins
Dr. M. Castro Cabezas, internist endocrinoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland
     
10.10 - 10.40   Diagnostiek: muligenic, FCS, polygenic
Dr. A.G. Holleboom, internist endocrinoloog-vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC
     
10.40 - 11.10   Signalen uit interventie studies: fibraten, ANGPTL3-ab, apoCIIIas
Dr. J. Westerink, internist-vasculaire geneeskunde UMC Utrecht
     
11.10 - 11.40   Klinische relevantie in praktijk, wat kunnen we hiermee? Klinisch perspectief t.o.v. LDL, LP(a)
Prof. dr. J.W. Jukema, cardioloog Leids Universitair Medisch Centrum
     
11.40 - 12.00   Discussie begeleid door voorzitters
     
12.00 - 13.00   LUNCH
     
Sessie 2:   Triglyceriden in vergelijking tot inflammatie
Voorzitter: dr. Jeanine Roeters van Lennep
     
13.00 - 13.45   Inflammatie en TGs
Prof. dr. J. Kuiper, hoogleraar therapeutische immunomodulatie Leids Universitair Medisch Centrum
     
13.45 - 14.15   Inflammatie remming werkt, zelfs bij patiënten met optimale lipidenbehandeling
Prof. dr. J.H. Cornel, cardioloog Noordwest Ziekenhuisgroep en Radboudumc
     
14.15 - 14.45   Toekomst: hoe gaan we kiezen tussen behandeling?
Prof. dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculaire geneeskunde UMC Utrecht
     
14.45 - 15.00   PAUZE
     
15.00 - 15.45   Triglycerides in comparison to inflammation: clinical relevance in practice, what can we do?
Prof. B.G. Nordestgaard, Genetic Epidemiology University of Copenhagen
     
15.45- 16.00   Discussie begeleid door voorzitter
     
Sessie 3:   Uitgekozen casuïstiek
Voorzitter: prof. dr. E.J.G. Sijbrands
     
16.00 - 16.30   Bespreking twee vooraf ingebrachte casussen door onderzoekers
     
16.30   Afsluiting met een borrel
                           
     


 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locatie & Route

Mereveld
Adres: Mereveldseweg 9
3585 LH Utrecht
   

Inschrijven