Voorwoord

Beste collega’s,

Zoals u weet worden bij het Diabetes Overleg elk jaar drie bestaande patiënten besproken, allen met een intrigerend diagnostisch of therapeutisch probleem, samenhangend met hun diabetes. Welke casus mag u in het komende Diabetes Overleg tegemoet zien?

Tijdens de zwangerschap is het bij vrouwen met diabetes een uitdaging - met name bij type 1 - om de glucoseregulatie scherp onder controle te houden vanwege de voortdurend veranderende behoefte aan insuline. De Continue Subcutane Insuline-Infusie (CSII), de Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash monitoring kunnen daarbij een faciliterende rol spelen. De eerste casus in dit Diabetes Overleg zal gaan over diverse aspecten van diabetes en zwangerschap, maar zeker ook over de effecten op klinische eindpunten van de genoemde technische hulpmiddelen, preconceptioneel en tijdens de zwangerschap zelf.

Op veler verzoek zal in deze nascholing opnieuw aandacht worden besteed aan de inzet van de SGLT2 remmers; dit keer zal de nadruk liggen op chronische nierschade. Aan de hand van een patiënt met diabetische nefropathie en zeker ook met de laatste wetenschappelijke onderzoeken in de hand, zullen de effecten en de plaats van deze groep middelen bediscussieerd worden.

Diabetes is, anders dan wij vroeger misschien dachten, een heterogene aandoening. Indien wij toe willen werken naar een meer gepersonaliseerde behandeling, zou een nieuwe classifi catie naar ernst en progressie van deze ziekte ons misschien kunnen helpen in de dagelijkse praktijk, maar ook om patiënten te identifi ceren die een verhoogd risico lopen op complicaties. Aan de hand van de derde casus wordt u gevraagd mee te denken over deze classifi catie bestaande uit 5 subgroepen en vooral over de vraag welke patiënten het meest baat hebben (en welke patiënten juist niet) bij een vroege en strikte glycemische interventie.

Wij denken met bovenstaande casus u weer een interessante en leerzame avond te kunnen aanbieden. Zoals gebruikelijk zal er weer een moderator-diabetoloog en een deskundigenpanel aanwezig zijn met wie u onbeperkt in overleg kunt gaan: het Diabetes Overleg is er voor u!
Wij hopen u op het Diabetes Overleg te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Prof. dr. J.B.L. Hoekstra
Internist AMC en voorzitter casuïstiekcommissie

Prof. dr. B. de Galan
internist MUMC en voorzitter casuïstiekcommissie

Dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg
internist-endocrinoloog Meander
Medisch Centrum en voorzitter casuïstiekcommissie

 Sprekers

Prof. dr. B.E. de Galan (internist)
 
Dr. G.M.M. Vervoort (internist-nefroloog)


 

Programma

17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur    Opening
   
18.40 uur Casus 1: Diabetische nefropathie
   
20.00 uur Pauze
   
20.20 uur Casus 2: Difficult diagnose: diabetes, welk type is het?
   
20.50 uur Casus 3: Zwangerschap en diabetes
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
   

 

 

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)

 

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Eindhoven
Adres: Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
   

 

Inschrijven