Voorwoord

Geachte collega,

Bij het Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 worden twee patiënten casussen besproken. Deze gaan over sensor technologie & behandeling van diabetes type 2 met overgewicht en hart- en vaatziekten.

Het panel uit de regio Noord, Oost, Midden of West zullen samen met u als huisarts, verpleegkundig specialist, diabetesverpleegkundige of POH-er tijdens het live webinar -aan de hand van de geboden casuïstiek- het gesprek aangaan om zo het beste behandelplan voor de patiënt op te stellen. Uiteraard kunt u online vragen stellen aan het panel en mee discussiëren via de chatfunctie.

Om deel te nemen dient u zich vooraf in te schrijven via onze site. U kunt tijdens het live webinar online inloggen met het door u opgegeven e-mailadres. Hierover ontvangt u na uw inschrijving meer informatie.

Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021.


Hartelijke groet,

Dr. J.E. Heeg, internist-vasculaire geneeskunde Isala Zwolle

 Sprekers

Panelleden
Dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg (internist-endocrinoloog)
Dr. J.A. van Soest (kaderhuisarts hart- en vaatziekten)
M.G. Noordanus (diabetesverpleegkundige)

Programma

Vanaf 18:45 uur start het inhoudelijk programma en de avond eindigt omstreeks 20:30 uur.

Casus 1: Behandeling van patiënten met type 2 diabetes met overgewicht en hart- en vaatziekten
Casus 2: Bloed glucose monitoring in de huisartsenpraktijk en het gebruik van flash glucose monitoring

De sprekers uit uw eigen regio zullen u tijdens een live webinar door middel van casuïstiek bijpraten over de huidige ontwikkelingen. Uiteraard kunt u vragen stellen aan de sprekers en meediscussiëren via de chat. Om deel te nemen dient u zich vooraf in te schrijven via onze site. U kunt tijdens het live webinar online inloggen met het door u opgegeven e-mailadres. Hierover ontvangt u na uw inschrijving meer informatie.

 

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO)

 

 

Locatie & Route

n.v.t.

Inschrijven