Voorwoord

Geachte collega’s,

Zoals u weet worden bij het Diabetes Overleg elk jaar drie bestaande patiënten besproken, allen met een intrigerend diagnostisch of therapeutisch probleem, samenhangend met hun diabetes. Welke onderwerpen mag u in het komende Diabetes Overleg tegemoet zien?

  • type 1 patiënt en technologie/hulpmiddelen
  • obesitas, leefstijl, nierfalen, GRADE studie, nieuwe richtlijnen (o.a. NHG), diverse nieuwe middelen
  • sporten & het verschil in patiënttype; type 1 en type 2 diabetes - leefstijl, wat is het effect van sporten aan het begin van de ziekte en het effect op langere termijn als ziekte langer bestaat

Tijdens het Diabetes Overleg zullen aan de hand van verschillende casus presentaties deze onderwerpen de revue passeren, de deelnemers in de zaal zullen verschillende vragen voorgelegd krijgen over het diagnostisch traject en beleid. Een moderator toetst de suggesties uit de zaal en legt dit voor aan een panel van deskundigen.

Wij hopen van harte u op het Diabetes Overleg te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Prof.dr. Joost Hoekstra
Prof.dr. B. de Galan
Dr. Christine Oldenburg
  

 Sprekers

Dr. F. Holleman (internist-endocrinoloog)

Prof. dr. M. Nieuwdorp (internist-endocrinoloog)

Dr. S.E. Siegelaar (internist-endocrinoloog)

Prof. dr. J.B.L. Hoekstra (internist)

Prof. dr. L. Vogt (internist-nefroloog)

Programma

17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur    Opening
   
18.40 uur Casus 1: type 1 patiënt en technologie/hulpmiddelen
   
20.00 uur Pauze
   
20.20 uur Casus 2: obesitas, leefstijl, nierfalen, GRADE studie, nieuwe richtlijnen (o.a. NHG), diverse nieuwe middelen
   
20.50 uur Casus 3: sporten & het verschil in patiënttype
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
   

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 

 

 

 

Locatie & Route

Deze avond is online.

Inschrijven