Voorwoord

Beste collega's,

Zoals u weet worden bij het Diabetes Overleg elk jaar drie bestaande patiënten besproken, allen met een intrigerend diagnostisch of therapeutisch probleem, samenhangend met hun diabetes.

Diabetes is, anders dan wij vroeger misschien dachten, een heterogene aandoening. Indien wij toe willen werken naar een meer gepersonaliseerde behandeling, zou een nieuwe classificatie naar ernst en progressie van deze ziekte ons misschien kunnen helpen in de dagelijkse praktijk, maar ook om patiënten te identificeren die een verhoogd risico lopen op complicaties.

Wij denken u ook dit jaar wederom een interessante en leerzame avond te kunnen aanbieden. Zoals gebruikelijk is er een moderator en een deskundigenpanel aanwezig met wie u onbeperkt in overleg kunt gaan.

Wij hopen u op het Diabetes Overleg 2021 te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Prof. dr. J.B.L. Hoekstra
Internist Amsterdam UMC - locatie AMC en voorzitter casuïstiekcommissie

Dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg
Internist-endocrinoloog Meander Medisch Centrum en voorzitter casuïstiekcommissie
 

 Sprekers

Prof. dr. E.J.P. de Koning (internist-endocrinoloog)

Drs. M.A. Schroijen (internist-endocrinoloog)

Dr. Tj.J. Römer (cardioloog)

Programma

17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur    Opening
   
18.40 uur Casus 1: t2DM, hart- en nierfalen
   
20.00 uur Pauze
   
20.20 uur Casus 2: obesitas, t2DM en NASH
   
20.50 uur Casus 3: impaired awareness of hypoglycemia bij type 1 diabetes
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
   

 

 

 

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar
Adres: Zijdeweg 54
2245 BZ Wassenaar
   

 

Inschrijven