Voorwoord

Geachte collega,

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is in april 2019 verschenen.
Deze is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen. Deze nieuwe CVRM-richtlijn zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten bepalen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 is er een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen zoals een nieuwe SCORE-tabel en gebruik van de website U-prevent met risico-calculatoren. Verder zijn de streefwaarden van lipiden en bloeddruk aangepast afhankelijk van het risico en de leeftijd van de patiënt. Naast aanbevelingen ter preventie van hart- en vaatziekten gericht op het individu, zijn er ook aanbevelingen opgenomen voor interventies op populatieniveau om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Om u een indruk te geven van wat deze nieuwe richtlijn voor u betekent -in en buiten de spreekkamer- is deze interactieve cursus (workshop) opgezet, waarbij u samen met een deskundig panel aan de slag gaat met casuïstiek. Wij hopen u op deze manier te helpen met het eigen maken van de nieuwe CVRM-richtlijn!

Met vriendelijke groet,

Dr. Heleen den Hertog
Neuroloog Isala Zwolle

Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Internist-vasculaire geneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Dr. Jan-Evert Heeg
Internist-vasculaire geneeskunde Isala Zwolle

 Sprekers

Moderator

Dr. J.E. Heeg (internist-vasculaire geneeskunde)

Panelleden

Dr. E. Lipsic (cardioloog)

Dr. M.H. den Hertog (neuroloog)

Programma

17.45 uur    Ontvangst met broodmaaltijd
   
18.30 uur Opening: Highlights - CVRM the next step (toepassing & knelpunten)
   
19.00 uur Casus 1: Beroerte preventie
   
20.00 uur Pauze
   
20.20 uur Casus 2: Lipiden en streefwaarden
   
20.50 uur Casus 3: Diabetes en CVRM
   
21.20 uur ‘Take home messages’
   
21.30 uur Afsluiting
   
   

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Zwolle
Adres: Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
   

Inschrijven