Voorwoord

Beste collega’s,

Er komt steeds meer bewijs dat we de behandeling van patiënten met type 2 diabetes ook vanuit een cardiologisch en vasculair perspectief moeten benaderen. Maar er zijn ook vragen zoals: verloopt atherosclerose anders bij diabeten? En, hartfalen bij diabetes: moet je er niet op screenen? Verder: hoe behandel je het? En hoe verloopt de CV risicoschatting bij mensen met diabetes?

De inhoud van deze nieuwe reeks nascholingen is gericht op bovenstaande vragen, maar ook op de potentiële rol van nieuwe diabetesgeneesmiddelen bij de behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. Wij zullen in deze sessies, aan de hand van 3 real life patiënten, hartfalen bij diabetes, nierfalen bij diabetes en CVRM bij diabetes bespreken. Hierbij worden nieuwe wetenschappelijke en klinische ontwikkelingen als ook richtlijnen onder leiding van een moderator en met een deskundig panel besproken.

Wij hopen u op het Cardio-Diabetes Overleg 2021 te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,


Casuïstiekcommissie:

Prof. dr. Y.M. Pinto, cardioloog Amsterdam UMC
Prof. dr. J.B.L. Hoekstra, internist
Dr. J. Westerink, internist-vasculaire geneeskunde UMC Utrecht
 Sprekers

Dr. A. Kooy (internist)

Prof. dr. R.A. de Boer (cardioloog)

Dr. H.L. Lutgers (internist-endocrinoloog)

Programma

Vanaf 18:45 uur start het inhoudelijk programma en de avond eindigt omstreeks 21:00 uur.

Inleiding: identificatie (zeer) hoog risicopatiënt verschillende specialismen versus verschillende richtlijnen, organisatie van het zorgproces van (zeer) hoog risicopatiënten.

Casus 1: Hartfalen en diabetes
 
Casus 2: Nierfalen en diabetes
 
Casus 3: Risicoreductie: CVRM bij diabetes

 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Locatie & Route

n.v.t.

Inschrijven