Voorwoord

Klimaatverandering, het water aan de lippen?

Beste collega,

Het immuunsysteem vormt een complex en nauw geregeld stelsel dat ons beschermt tegen een belangrijk deel van de gevaren die ons omringen. Daarbij bestaat het risico dat het immuunsysteem zich ook richt tegen het eigen lichaam. Dit leidt tot zeer diverse uitingen van auto-immuunziekten en allergie, waarbij individualisering van behandeling soms al de maat is. Daarnaast vormen nieuwe onderzoeken de basis voor toekomstige zorg. Vooraanstaande sprekers zullen u tijdens deze 9e editie vertellen wat de gevolgen zijn van de ontregeling van het immuunsysteem voor verschillende orgaansystemen en hoe hiermee om te gaan.

Voorgaande jaren werden er naast een aantal plenaire sessies, ook onderwerpen aangeboden in kleinere parallelsessies. Vanwege COVID-19 en de voorlopige 1,5 meter afstandsregel is er dit jaar voor gekozen om alle parallelsessies plenair aan te bieden. Wij behouden op deze manier het concept maar vermijden onnodige wisseling van zalen.

Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten.

Femke Bonte-Mineur
Helen Leavis
Hanneke Oude Elberink
Arjan Kwakernaak
 Sprekers

Programma

08.15     Ontvangst en registratie
     
08.55   Opening

Voorzitters

Drs. Femke Bonte-Mineur, reumatoloog-klinisch immunoloog Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Dr. Helen Leavis, internist-klinisch immunoloog UMC Utrecht, Utrecht
Dr. Hanneke Oude Elberink, internist-allergoloog UMC Groningen, Groningen
Dr. Arjan Kwakernaak, internist- internist-allergoloog/ immunoloog i.o. Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam
     
09.00   Invloed van klimaatverandering op allergenen; Eikenprocessierups en Corona exacerbaties
Dr. ir. Arnold van Vliet, bioloog Wageningen Universiteit, Wageningen
     
09.30   Zoönose in opkomst
Prof. dr. Marion Koopmans, afdelingshoofd Viroscience Erasmus MC, Rotterdam
     
10.00   Sessie 1 Environmental issues; versterken van de barrière

Subcutaan of sublinguaal?
Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, internist-allergoloog Erasmus MC, Rotterdam

Biomarkers?
Dr. ir. Jasper Kappen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

En nu de praktijk….
Dr. Theo Roovers, internist-allergoloog ETZ, Tilburg
     
11.30   Pauze
     
12.00   Sessie 2 Hittegolven

TNF-receptor geassocieerd periodiek syndroom – Hyperimmunoglobinemie D met periodieke koorts
Prof. dr. Joost Frenkel, kinderarts UMC Utrecht, Utrecht

Nieuwe Behandelmogelijkheden van Hereditair angio-oedeem
Dr. Danny Cohn, internist-vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam

Delphi consensus: Adult-onset Still’s disease; diagnostiek en behandeling in Nederland
Dr. Helen Leavis, internist-klinisch immunoloog UMC Utrecht, Utrecht

Voorzitter: Dr. Paul van Daele, internist-allergoloog/ immunoloog Erasmus MC, Rotterdam
     
13.30   Lunch
     
14.15   Sessie 3 Grote verstoringen

Coombs positieve hemolytische anemie
Dr. Karen de Vooght, klinisch chemicus UMC Utrecht, Utrecht

Immunoglobuline behandeling- regie en verantwoordelijkheden als integraal zorgproces
Wilma Bijsterbosch, MA MMI, MA ZeB, programmamanager Ziekenhuis Verplaatste Zorg & hoofd bureau Zorgbemiddeling UMC Utrecht, Utrecht

Sarcoïdose bij kinderen
Dr. Merlijn van den Berg, kinderreumatoloog Amsterdam UMC, Amsterdam

Voorzitter: Dr. Marc Bijl, reumatoloog-klinisch immunoloog Martini Ziekenhuis,Groningen
     
15.45   Fijnstof; invloed op astma en auto-immuunziekten
Prof. dr. ir. Bert Brunekreef, Emeritus Professor of Environmental Epidemiology
Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht & Julius Center for Health Sciences and Primary Care UMC Utrecht, Utrecht
     
16.30   Afsluiting & Borrel
     
     
     

Sessies

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • College van Medisch Immunologen (CMI)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

 

Locatie & Route

 

Beatrix Theater
Adres: Jaarbeursplein 6A
3521 AL Utrecht
   

 

 

Inschrijven