Voorwoord

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen. Toch zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden

Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Longarts Amsterdam UMC 

Prof. dr. Erik Klok
Internist-vasculaire geneeskunde LUMC Leiden
  Sprekers

Programma

09.15 – 10.00 uur Registratie en ontvangst
                                 
10.00 – 10.30 uur Voordracht 1: Diagnostiek en risicostratificatie van longembolie anno 2022
Prof. dr. Erik Klok
   
10.30 – 11.30 uur Workshop 1: Radiologische diagnostiek van acute en chronische longembolie (Plenaire workshop)
Dr. Lucia Kroft en dr. Lilian Meijboom
   
11.30 – 12.00 uur Voordracht 2: Late complicaties van longembolie en behandeling van CTEPH en CTEPD
Prof. dr. Harm Jan Bogaard
   
12.00 – 13.00 uur Lunch
   
13.00 – 14.00 uur Workshop 2: Multidisciplinair overleg CTEPH: het mes, de ballon, het medicijn of alle drie? (plenaire workshop)
Dr. Esther Nossent, dr. Lilian Meijboom, drs. Rutger Lely en dr. Toon Winkelman
   
14.00 – 14.30 uur Voordracht 3: Duur antistolling na spontane longembolie
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
   
14.30 – 15.00 uur Koffie/ theepauze
   
15.00 – 15.30 uur Voordracht 4: Preventie en behandeling van longembolie bij patiënten met kanker
Prof. dr. Menno Huisman
   
15.30 – 16.40 uur Workshop 3: Antitrombotische behandeling van longembolie (plenaire workshop)
Prof. dr. Erik Klok en dr. Michiel Coppens
   
16.40 – 17.30 uur Workshop 4: diagnostiek en behandeling van longembolie in de zwangerschap (plenaire workshop)
Prof. dr. Menno Huisman en dr. Paul den Exter
   
17.30 – 17.45 uur Slotconclusies en invullen evaluatieformulieren en afsluiting
   
   

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is verkregen bij de volgende verenigingen:
 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 6 punten
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) – 6 punten
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) – 6 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) - 6 punten

 

Locatie & Route

Stadsgehoorzaal
Adres: Breestraat 60
2311 CS Leiden
   

 
 

 

Inschrijven