Voorwoord

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen.

Tegelijkertijd zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen op plenaire wijze interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden. Ten slotte is ook een interessant debat in het programma opgenomen waarin twee experts met elkaar over behandelwijzen in discussie gaan.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!


Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Dr. Erik Klok

 

 Sprekers

Programma

Donderdag 7 oktober 2021
   
13.15 – 14.00 uur   Registratie en ontvangst
   
14.00 – 14.25 uur Voordracht 1: Diagnostiek van longembolie anno 2021
Dr. Erik Klok
   
14.30 – 15.45 uur Workshop 1: Diagnostiek van acute en chronische longembolie
(plenaire workshop)
Dr. Lucia Kroft en dr. Lilian Meijboom
   
15.50 – 16.30 uur Debat: Reperfusie therapie is nodig bij intermediair-hoog risico longembolie!
Pro: Dr. Esther Nossent
Con: Dr. Paul den Exter
   
16.30 – 17.00 uur PAUZE
   
17.00 – 17.25 uur Voordracht 2: Duur antistolling na spontane longembolie
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
   
17.25 - 18.00 uur Voordracht 3: Trombose profylaxe en therapie bij Covid19 patiënten
Drs. Fleur Kaptein
   
18.00 – 18.30 uur Longembolie quiz
Prof. dr. Menno Huisman en dr. Erik Klok
   
19.30 – 21.30 uur DINER
   
Vrijdag 8 oktober 2021
   
08.30 – 09.15 uur Voordracht 4: Preventie en behandeling van longembolie bij patiënten met kanker
Prof. dr. Menno Huisman
   
09.15 – 10.00 uur Voordracht 5: Late complicaties van longembolie en behandeling van CTEPH en CTEPD
Prof. dr. Harm Jan Bogaard
   
10.00 – 10.20 uur PAUZE
   
10.20 – 11.25 uur Workshop 2: Multidisciplinair overleg CTEPH: het mes, de ballon, het medicijn of alle drie?
(Plenaire workshop)
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, dr. Lilian Meijboom,
drs. Rutger Lely en dr. Toon Winkelman
   
11.25 – 12.20 uur LUNCH
   
12.20 – 13.30 uur Workshop 3: Antitrombotische behandeling en risicostratificatie van longembolie            
(Interactieve workshop in twee groepen)
Dr. Erik Klok en dr. Michiel Coppens
   
13.30 – 14.05 uur Workshop 4: Diagnose en behandeling PE in zwangerschap
(Interactieve workshop in twee groepen)    
Dr. Erik Klok en dr. Michiel Coppens
   
14.05 – 14.40 uur Workshop 5: Complexe casuïstiek chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie
(Interactieve workshop in twee groepen)
Prof. dr. Harm Jan Bogaard en dr. Esther Nossent
   
14.40 – 15.00 uur Slotconclusies door werkgroepleiders en experts
   
15.00 uur Invullen evaluatieformulieren en afsluiting
   
   
   

Sessies

Geachte collega,

De diagnostiek en behandeling van een acute longembolie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo zijn er evidence-based stroomschema’s voor diagnostisch management van longembolie ontwikkeld en zijn er diverse nieuwe orale antistollingsmiddelen beschikbaar gekomen.

Tegelijkertijd zijn er veel vragen in de dagelijkse kliniek die om nieuwe antwoorden vragen.

Maar ook als de diagnose gesteld is en de correcte behandeling ingezet, blijkt dat twintig procent van de patiënten ernstige invaliderende klachten houdt. Een deel van deze patiënten ontwikkelt de zeer ernstige complicatie chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Een tijdige onderkenning van deze complicatie blijkt in de praktijk een groot probleem, terwijl een curatieve behandeling mogelijk is, indien de diagnose tijdig gesteld wordt. Ook is differentiaal diagnostiek met andere uitingen van pulmonale hypertensie aangewezen.

Redenen genoeg om een cursus te organiseren die u een volledige update geeft van de diagnostiek en behandeling van zowel de acute als chronische trombo-embolische ziekte.

Naast voordrachten van vooraanstaande sprekers zullen op plenaire wijze interactieve workshops worden gehouden, zodat aan de hand van praktijkvoorbeelden nader op het onderwerp ingegaan kan worden. Ten slotte is ook een interessant debat in het programma opgenomen waarin twee experts met elkaar over behandelwijzen in discussie gaan.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte dit najaar!


Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Menno Huisman
Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf
Prof. dr. Saskia Middeldorp
Dr. Erik Klok

 

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en toegekend door de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 9 punten
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 9 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) – 9 punten


Accreditatie staat nog in aanvraag bij de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

 

 

 

 

Locatie & Route

Mercure Hotel Amsterdam City
Adres: Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam
   

 
 

 

Inschrijven