Voorwoord

Geachte collega,

Het derde DTCG symposium zal plaatsvinden op 17 maart 2023. Dit symposium zal in het teken staan van nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en controversen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van schildklierkanker.

De Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) is een landelijke multidisciplinaire groep die zich primair richt op de verbetering van schildklierkankerzorg. De DTCG doet dit door middel van een multidisciplinaire samenwerking om zo de behandelingen van de verschillende soorten schildklierkanker te analyseren en te innoveren.

Het onderzoeksgebied omvat alle specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met schildklierkanker zoals endocrinologie, chirurgie, radiologie, pathologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en medische oncologie. De DTCG biedt voor de toekomst een platform voor het uitwerken en coördineren van bestaande en nieuwe projecten.


Wij hopen u allen te mogen ontvangen in Berg en Dal op 17 maart 2023.


Met een hartelijke groet,

Namens de DTCG
Prof. dr. Romana Netea-Maier, internist-endocrinoloog, Radboudumc, vice-voorzitter


Bestuur DTCG
Prof. dr. Menno Vriens, chirurg-oncoloog, UMC Utrecht, voorzitter
Prof. dr. Romana Netea-Maier, internist-endocrinoloog, Radboudumc, vice-voorzitter
Dr. Tessa M. van Ginhoven, chirurg-oncoloog, Erasmus MC, penningmeester
Dr. Marieke Snel, internist-endocrinoloog, LUMC, secretaris
Dr. Schelto Kruijff, chirurg-oncoloog, UMCG, bestuurslid
Dr. Dennis Vriens, nucleair geneeskundige, LUMC, bestuurslid
Dr. Abbey Schepers, chirurg-oncoloog, LUMC, bestuurslid
Dr. Francien van Nederveen, patholoog, St. Laboratorium voor Pathologie Dordrecht, bestuurslid
Dr. Marcia Gaspersz, AIOS Chirurgie, differentiatie endocriene chirurgie, bestuurslid

 
 Sprekers

Programma

08.30 - 09.15 uur     Ontvangst en registratie deelnemers
                                  
09.15 - 09.30 uur     Welkom
     
09.30 - 10.30 uur   Sessie 1: New developments in thyroid cancer (30 min per spreker)
     
   
 1. Nieuwe WHO-classificatie Pathologie
  Dr. A.C.H. (Ilse) van Engen-van Grunsven, patholoog, Radboudumc, Nijmegen
   
 2. Systeem therapieën voor gemetastaseerd schildkliercarcinoom in het tijdperk van precision medicine
  Drs. J.E.W. (Janneke) Walraven, internist-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen
   
 3. Behandeling met I131 anno 2023
  Dr. M.J.R. (Marcel) Janssen, nucleair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen
   
 4. Toepassing van functionele beeldvorming en moleculaire diagnostiek in Bethesda III/IV schildkliernoduli
  Drs. E.J. (Lisanne) de Koster, arts-onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
     
10.30 - 11.00 uur   Koffie- en theepauze
     
11.00 - 12.30 uur   Sessie 2:
     
   
 1. Innovatieve chirurgische technieken
  Dr. L. (Lutske) Lodewijk, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam (20 min)
   
 2. “The battles” Hemi vs totale thyroidectomie bij laag risico gedifferentieerd schildkliercarcinoom (1-4 cm)
  (30 min, 10 min per spreker, 10 min discussie)
  Pro: Dr. J.J. (Han) Bonenkamp, chirurg, Radboudumc, Nijmegen
  Contra: Dr. W.E. (Edward) Visser, internist-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam
  Moderator: Dr. G.S. (Gysele) Bleumink, internist-endocrinoloog, Rijnstate, Arnhem
   
 3. Toepassing van redifferentiatie therapie in schildkliercarcinoom
  Overzicht door: Prof. dr. J. (James) Nagarajah, nucleair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen (15 min)

  Toelichting lopende studies in NL vanuit Leiden:
  Drs. M. (Maaike) Dotinga, arts-promovendus, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  Onder leiding van: Dr. H.W. (Ellen) Kapiteijn, medisch oncoloog en Dr. D. (Dennis) Vriens, nucleair geneeskundige, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden (5 min)

  Toelichting lopende studies in NL vanuit Nijmegen:
  Drs. P. (Pepijn) van Houten, arts-promovendus, Radboudumc, Nijmegen
  Onder leiding van: Prof. dr. R.T. (Romana) Netea-Maier, internist-endocrinoloog, Radboudumc, Nijmegen (5 min)
     
12.30 - 13.30 uur   Lunch
     
13.30 - 14.45 uur   Sessie 3: “The future is bright” - jong talent podium
Voorzitter: Dr. M. (Martin) Jaeger, post-doc en onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
     
   
 1. Toekomstvisie vanuit de wetenschapscommissie van DTCG: schildklierkanker onderzoek in Nederland anno 2023 and beyond
  Dr. D. (Dennis) Vriens, nucleair geneeskundige, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  Dr. L. (Lutske) Lodewijk, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam (10 min)
   
 2. Myeloïde cellen en schildklierkanker: potentiële targets voor therapie?
  Drs. K. (Katrin) Rabold, post-doc interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen (10 min)
   
 3. Medullair schildklierkanker organoids als potentieel diagnostisch en therapeutisch voorspelmodel
  Mevr. E.C. (Eline) Jager, MD/PhD-kandidaat, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen t.b.d (10 min)
   
 4. Refinement in Thyroid Surgery (Verfijning van schildklierchirurgie)
  Mevr. I. (Ivona) Lončar, PhD-student, Erasmus MC, Rotterdam (10 min)
   
 5. Intra-operatieve fluorescente beeldvorming en spectroscopie - nieuw licht op het papillair schildkliercarcinoom
  Drs. P.K.C. (Pascal) Jonker, arts-onderzoeker, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen (10 min)
   
 6. Schildwachtklierprocedure bij schildkliercarcinoom
  Drs. L.H. (Lisa) de Vries, UMC Utrecht, Utrecht (10 min)
   
 7. Gedeelde besluitvorming bij diagnostiek en behandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom anno 2023
  Drs. R. (Rosalie) Koot, AIOS interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen (10 min)
     
14.45 - 15.00 uur   Koffie- en theepauze
     
15.00 - 16.30 uur   Sessie 4: National MDO (multidisciplinary consultation) - 3 casussen  
Voorzitters/moderatoren:
Prof. dr. T.P. (Thera) Links, internist-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
Prof. dr. M.R. (Menno) Vriens, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
     
    MDO:
Endocrinologen:
Dr. M. (Marieke) Snel, internist-endocrinoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Dr. K.M.A. (Koen) Dreijerink, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
Nucleair geneeskundige:
Prof. dr. M. (Martin) Gotthardt, nucleair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen
Radioloog:
Drs. H. (Habib) Ahmad, radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Chirurgen:
Prof. dr. E.J.M. (Els) Nieveen van Dijkum, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam
Dr. G.A.P. (Grard) Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Radiotherapeut:
Prof. dr. J.H.A.M. (Hans) Kaanders, radiotherapeut, Radboudumc, Nijmegen
Oncologen:
Dr. P.B. (Nelleke) Ottevanger, internist-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. J.P. (Jan Paul) de Boer, internist-oncoloog, NKI-AVL, Amsterdam
Pathologen:
Dr. A.C.H. (Ilse) van Engen-van Grunsven, patholoog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. F.H. (Francien) van Nederveen, patholoog, St. Laboratorium voor Pathologie, Dordrecht
     
16.30 - 17.30 uur   Algemene ledenvergadering
Voorzitter: Prof. dr. M.R. (Menno) Vriens, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
     
17.30 - 17.45 uur   Afsluiting
     
     

Sessies

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

 

3e Schildklierkanker symposium Dutch Thyroid Cancer Study – ID 495582
De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 91,36 (t.w. € 79,66 aan maaltijdkosten en € 11,70 voor de inschrijfkosten*).

 

Locatie & Route

Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof
Adres: Zevenheuvelenweg 48a
6571 CK Berg en Dal

Inschrijven