Voorwoord

Geachte collega,

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt voor de 13e keer het Nederlands Trombose Congres plaats, er is opnieuw gekozen voor de centrale locatie in Nederland Hotel Figi te Zeist.

Dit congres is bedoeld om u als clinicus practicus ‘up-to-date’ te brengen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van trombotische aandoeningen door middel van een gevarieerd aanbod van voordrachten over praktische aspecten van trombosezorg.

Wat krijgt u onder meer aangeboden als u naar Zeist komt:

 • Late breaker studies van het ISTH congres in Londen 2022
 • Drievoudige antitrombotische behandeling bij AF patienten
 • Optimaal beleid bij intermediair hoog risico longembolie patienten

Zeist is op 1 juli een goede gelegenheid om uw trombosecollega’s weer fysiek te ontmoeten!

Tijdens dit congres bieden wij u daarnaast een tweetal workshops om met u te discussieren over invulling van twee belangrijke indicatoren van het antitrombotisch management.

Uw favoriete casuïstiek op trombo-embolisch gebied is dit jaar gekanteld: we hebben twee onderwerpen uitgekozen: Klippel-Trenaunay syndroom en vena-cava-filter complicaties. We nodigen u van harte uit om casuïstiek over een van deze onderwerpen in te sturen en zullen uit uw inzendingen twee casus selecteren; de insturende collega’s worden uitgenodigd deze casus in een presentatie van 10 minuten in te leiden, waarna een expert de casus zal toelichten. Graag ontvangen wij een korte beschrijving van de casus -vóór 1 juni 2022- op het e-mailadres: m.v.huisman@lumc.nl.

Wij hopen van harte u op vrijdag 1 juli 2022 in Zeist te kunnen begroeten.

Prof. dr. Menno Huisman, LUMC Leiden
Prof. dr. Frank Leebeek, Erasmus MC Rotterdam
Dr. Erik Klok, LUMC Leiden
Dr. Marieke Kruip, Erasmus MC Rotterdam


NB Wij gaan ervan uit u voor dit congres in zijn geheel ter plekke te kunnen ontmoeten. Mochten de coronamaatregelen van de overheid hiertoe aanleiding geven, dan organiseren we het congres via de ‘blend vorm’ of geheel ‘online’. Uiteraard houden wij u hiervan tijdig op de hoogte.
  Sprekers

Programma

DAGVOORZITTERS: dr. Erik Klok en dr. Marieke Kruip
 
08.30 - 09.30 uur Ontvangst en registratie deelnemers
                                
09.30 - 10.00 uur Late breakers ISTH congress London 2022
TBD
   
10.00 - 10.30 uur Antitrombotisch behandeling van VTE en AF patiënten met nierfunctiestoornissen
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen, internist-vasculaire geneeskunde Tergooi Ziekenhuis en Amsterdam UMC, Amsterdam
   
10.30 - 11.00 uur Behandeling van intermediate-risk longembolie
Dr. Esther Nossent, longarts Amsterdam UMC, Amsterdam
   
11.00 - 11.30 uur Koffie- en theepauze
   
11.30 - 11.55 uur Drievoudige antitrombotische medicatie bij AF patiënten: Hoe lang en hoe intens?
Dr. Martin Hemels, cardioloog Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem/Radboudumc, Nijmegen
   
11.55 - 12.20 uur Antitrombotische behandeling bij patiënten met trombocytopenie
Dr. Mandy Lauw, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
   
12.20 - 13.15 uur Lunch
                            
13.15 - 14.00 uur Debat: subsegmentale longembolie behandelen of niet?
Pro antitrombotische therapie: Dr. Stefano Barco, angioloog Unispital Zurich, Zwitserland
Contra antitrombotische therapie: Dr. Erik Klok, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden 
   
14.00 - 14.25 uur Antifosfolipidensyndroom – consequenties voor antitrombotisch management
Prof. dr. Jeroen Eikenboom, internist-vasculaire geneeskunde/hematoloog LUMC, Leiden
   
14.25 - 14.50 uur DOACs bij extreme obesitas en na bariatrie  
Prof. dr. Menno Huisman, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden
   
14.50 - 15.15 uur Stand van zaken COVID-19 en trombose
Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
   
15.15 - 15.45 uur Koffie en theepauze
   
15.45 - 16.15 uur Uitgekozen casuïstiek over Klippel-Trenaunay syndroom & vena-cava-filter complicaties met expert commentaar door:
Dr. Edith Beishuizen, internist-vasculaire geneeskunde Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
   
16.15 - 17.00 uur Workshops: (keuze uit het volgen van een van deze workshops)
 
Workshop 1: Stollingsexpertise 24-7: Wat is er nodig en hoe organiseer je dat? 
Dr. Steven Renes, anesthesioloog-pijnspecialist Radboud UMC,
Dr. Reinier Sprenger, internist-hematoloog Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam   

Workshop 2: Periprocedureel antistollingsbeleid: Wat is er nodig en hoe organiseer je dat?
Dr. Laura Faber, internist-hematoloog Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Verpleegkundige opnameplein Alkmaar
   
17.00 uur Afsluiting & netwerkborrel
   

  
 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is verkregen bij de volgende verenigingen:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (KNVZA)
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 

 

Locatie & Route

Hotel Theater Figi
Adres: Het Rond 2
3701 HS Zeist
   

 

 

Inschrijven

Keuze uit het volgen van 1 van deze workshops.

Maak hieronder eerst uw keuze alvorens de inschrijving af te ronden.

Workshop 1: Stollingsexpertise 24-7: Wat is er nodig en hoe organiseer je dat?
Workshop 2: Periprocedureel antistollingsbeleid: Wat is er nodig en hoe organiseer je dat?