Voorwoord

Geachte collega,

Op vrijdag 26 november 2021 vindt voor de 12e keer het Nederlands Trombose Congres plaats.
 
Dit congres is bedoeld om u als clinicus practicus ‘up-to-date’ te brengen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van trombotische aandoeningen door middel van een gevarieerd aanbod van voordrachten over praktische aspecten van trombosezorg.

 • Hoogtepunten van twee internationale congressen: International Society for Thrombosis and Haemostasis Congress 2021 en European Society of Cardiology Congress 2021
 • Debat over PCC en andexanet bij bloedingen onder factor Xa-remmers
 • Nieuwe modules van de nationale richtlijn Antitrombotisch beleid
 • COVID-19 en trombose

 
Tijdens dit congres bieden wij u de mogelijkheid om uw favoriete casuïstiek op trombo-embolisch gebied, hetzij diagnostiek hetzij therapie, waarvan u vindt dat het van belang is om over van gedachten te wisselen, naar ons te sturen. Wij zullen uit uw inzendingen twee casus selecteren. Deze collega’s worden uitgenodigd hun casus in een presentatie van 10 minuten in te leiden, waarna een expert zich zal uitlaten over de casus. Graag ontvangen wij een korte beschrijving van de casus – vóór 1 september 2021 – op het e-mailadres: m.v.huisman@lumc.nl
 
Wij hopen van harte u op vrijdag 26 november 2021 te kunnen begroeten.
 
Prof. Menno Huisman, LUMC Leiden
Prof. Frank Leebeek, Erasmus MC Rotterdam
Dr. Erik Klok, LUMC Leiden
Dr. Marieke Kruip, Erasmus MC Rotterdam 
 
 



Sprekers

Programma

DAGVOORZITTERS: Prof. dr. Menno Huisman en Prof. dr. Frank Leebeek
 
08.30 - 09.30 uur    Ontvangst en registratie deelnemers
                                 
09.30 - 10.00 uur Highlights ISTH 2021 – ESC 2021
Spreker: volgt naar aanleiding van acceptatie – late breaker - abstracts
   
10.00 - 10.30 uur Thuisbehandeling longembolie: laatste inzichten en trial resultaten
Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen, internist-vasculaire geneeskunde Tergooi en Amsterdam UMC, Amsterdam
   
10.30 - 11.00 uur Katheter geleide behandeling van longembolie – wanneer doen?
Dr. Erik Klok, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden
   
11.00 - 11.30 uur Koffie- en theepauze
   
11.30 - 11.55 uur Antistolling en preventie van bloedingen bij behandeling van oude patiënten
Dr. Martin Hemels, cardioloog Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem/Radboud UMC, Nijmegen
   
11.55 - 12.20 uur May-Turner syndroom: de beste behandeling volgens de chirurg en de internist
Dr. Marie Josee van Rijn, vaatchirurg Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Paul den Exter, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden
   
12.20 - 13.15 uur Lunch
   
13.15 - 14.00 uur Debat: Bloedingen onder factor Xa remmers – hoe het beste te antagoneren?
Pro PCC: Dr. Tessa Jaspers, ziekenhuisapotheker Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
Pro andexanet: Prof. dr. Thomas Vanassche, cardioloog UZ Leuven, België
   
14.00 - 14.25 uur Lange termijn follow-up longembolie: aanhoudende klachten, CTEPH-screening en bloedingsrisico
Dr. José Montero Cabezas, cardioloog LUMC, Leiden
   
14.25 - 14.50 uur Kanker, trombose en DOACs – wat doen we in 2021 en erna
Prof. dr. Hugo ten Cate, internist-vasculaire geneeskunde Maastricht UMC+, Maastricht
   
14.50 - 15.15 uur Stand van zaken COVID-19 en trombose
Dr. Marieke Kruip, hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
   
15.15 - 15.45 uur Uitgekozen casuïstiek met expert commentaar
Dr. Marije ten Wolde, internist-vasculaire geneeskunde Flevo Ziekenhuis, Almere
   
15.45 - 16.00 uur Koffie- en theepauze
   
16.00 - 16.45 uur Workshops (keuze uit het volgen van 1 van de 2 workshops)

Workshop 1: Richtlijnmodules updates 2021. Periprocedureel beleid en Landelijke Transmurale afspraak Antistolling
Prof. dr. Menno Huisman, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden
LMWH en DOACs bij nierinsufficiëntie
Dr. Marcel Schouten, internist-nefroloog Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Workshop 2: Splanchnicus trombose en andere zeldzame tromboses
Dr. Mandy Lauw, hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Jenneke Leentjens, internist-vasculaire geneeskunde Radboud UMC, Nijmegen
   
16.45 uur Afsluiting
   

 
 

Sessies

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en toegekend door de volgende verenigingen:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) – 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – 5 punten
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 6 punten
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) – 6 punten
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (KNVZA) – 6 punten
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 6 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – 5 punten

 

 

 

Locatie & Route

Indien fysieke bijeenkomst:
 

Hotel Theater Figi
Adres: Het Rond 2
3701 HS Zeist
   

 

 

Inschrijven

Keuze uit het volgen van 1 van deze workshops.

Maak hieronder eerst uw keuze alvorens de inschrijving af te ronden.

Workshop 1: Richtlijnmodules updates 2021: Periprocedureel beleid en LTA
Workshop 2: Splanchnicus trombose en andere zeldzame tromboses